VIVAMUS, MORIENDUM EST/

360,000L

VIVAMUS, MORIENDUM EST/let us live, since we must die (Na lini të jetojmë, se për të vdekur kemi

Mixed media – canvas, lace, print, oil colours, acrylic, ink, rezina dim: 82x115cm

Author:Najada Hamza
Category: