100 Fituesit 2013

500L1,000L

CILËT JANË SEKTORËT DHE KOMPANITË  MË FITIMPRURËSE NË VEND. GARA PËR MË SHUMË FITIME NË VITIN E VËSHTIRË 2013. CILA IA DOLI DHE CILA IU “NËNSHTRUA” VËSHTIRËSIVE TË KRIZËS?

Udhehëhequr nga përkeqësimi i rezultatitfinanciar të sektorit financiar, rënies së fitimeve të Vodafone dhe humbjeve të Albtelecom.

Clear
SKU: N/A Category: